Vreemd vermogen

Vreemd vermogen zijn leningen tegen rente en onderpand bij banken of andere financiers. Na gratis en ‘zacht’ geld, is vreemd vermogen de goedkoopste vorm van financiering. Banken lenen geld op basis van zekerheden en krijgen een vergoeding in de vorm van rente. Een voordeel van vreemd vermogen, ten opzichte van risicokapitaal, is dat u voor honderd procent eigenaar blijft van uw bedrijf. Banken bieden een breed scala aan financiële producten, zoals hypothecaire leningen, rekening-courant-kredieten, debiteurenfinanciering en leaseconstructies.

Zoek welke financierings
mogelijkheden passen
bij uw bedrijf.

 
* verplicht veld

Start een nieuwe zoekopdracht