Subsidies en (fiscale) regelingen

Een overheidssubsidie is ‘een zak geld’, een extra fiscale aftrekpost of een vermindering van door u te betalen belasting. Daarnaast bestaan er regionale en nationale overheidsregelingen die het aantrekkelijker maken voor een bank om u een krediet te verstrekken.

Overheidssubsidies
Overheidssubsidies zijn beschikbaar vanuit de Europese Unie, het Rijk, de provincie en gemeenten. De overheid subsidieert uitsluitend projecten die bijdragen aan een algemeen belang. Denk hierbij aan het milieu, innovatie, export, Research & Development en het verbeteren van de werkgelegenheid van mensen met een handicap of uitkering.

Overheidsregelingen
Een voorbeeld van een nationale regeling is de borgstellingsregeling (BMKB) waarbij de overheid borg staat voor uw bancaire lening. Andere vergelijkbare nationale regelingen zijn onder andere de Groeifaciliteit (voor groeiende bedrijven), het Innovatiekrediet (voor innovatieve bedrijven) en de Garantie Ondernemingsfinanciering. Regelingen speciaal voor Brabantse ondernemers zijn onder andere het programma Incubator 3+ (voor techno- en designstarters) en Starterslift. Voorbeelden van fiscale regelingen zijn de WBSO en de Innovatiebox. Hebt u mensen in dienst die speur- en ontwikkelingswerk doen? Met de WBSO kunt u hun loonkosten verlagen. En maakt u winst met innovatieve activiteiten, dan biedt de Innovatiebox u mogelijk een belastingvoordeel.

Zoek welke financierings
mogelijkheden passen
bij uw bedrijf.

 
* verplicht veld

Start een nieuwe zoekopdracht