Risicokapitaal

Investeerders die risicokapitaal verstrekken, kopen aandelen in uw bedrijf en worden daarmee mede-eigenaar. Zij lopen risico: bent u succesvol dan maken ze winst, gaat het mis dan verliezen ze hun geld. Investeerders stellen zich soms terughoudend op als u nog mogelijkheden hebt om te lenen bij een bank. Maar andersom geldt: hebt u eenmaal het nodige risicokapitaal vergaard, dan komen banken sneller over de brug met vreemd vermogen, zie financieringen combineren. Een speciale vorm van risicokapitaal is de zogenaamde ‘achtergestelde lening’: een lening zonder zekerheden bij een investeerder die is achtergesteld op andere schuldeisers in een situatie waarin u niet aan uw betalingsverplichtingen kunt voldoen.

Verstrekkers van risicokapitaal zijn:

Informals
Venture capitalists
Participatiemaatschappijen
Bijzondere fondsen

Informals
Informals, ook ‘informal investors’ of ‘Business Angels’ genoemd, zijn (ex-)ondernemers die geld hebben overgehouden aan bijvoorbeeld de verkoop van een eigen onderneming of die anderszins over vermogen beschikken. Nederland telt er enkele honderden. Naast geld bieden ze kennis, kunde en contacten. Informals investeren vooral in innovatieve starters en jonge, snelgroeiende bedrijven, meestal in de vorm van een minderheidsaandeel. De investeringen bedragen doorgaans tussen de € 50.000,- en € 500.000,- en hebben betrekking op de (pre-)startfase en de eerste groei.

Venture capitalists
De ongeveer 500 venture capitalists in Nederland zijn particuliere beleggers. Ze beschikken over veel meer geld dan informals en steken dat in bedrijven die hun eerste bestaansrecht hebben bewezen en middelen nodig hebben voor bijvoorbeeld groei, reorganisatie, verzelfstandiging of een overname. Het gaat om aandelenbelangen – minderheids- en meerderheidsbelangen - van tussen de € 250.000 en € 50 miljoen.

Participatiemaatschappijen
De ongeveer 60 participatiemaatschappijen in Nederland beheren geld van grote beleggers. Ze kopen aandelen in bedrijven en krijgen daarmee zeggenschap. Participatiemaatschappijen investeren bedragen tussen de € 4 miljoen en € 20 miljoen in situaties van (snelle) groei, reorganisatie en verzelfstandiging.

Bijzondere fondsen
Dit zijn participatiemaatschappijen, grotendeels gefinancierd vanuit de overheid, met een bijzondere doelstelling zoals het stimuleren van technostarters. Onder de zogenaamde Technopartnerregeling is met overheidssteun een aantal SEED-fondsen opgericht voor participaties die aan speciale eisen voldoen. De financieringshoogte bedraagt doorgaans tussen de € 1 miljoen en € 2 miljoen en wordt ter beschikking gesteld in de start- en groeifase. In Nederland zijn inmiddels 30 SEED fondsen actief.

Zoek welke financierings
mogelijkheden passen
bij uw bedrijf.

 
* verplicht veld

Start een nieuwe zoekopdracht