Een financiering aanvragen

Welke financieringsvorm u ook aanvraagt, zonder goed ondernemersplan komt u meestal niet ver. Een format daarvoor kunt u hier downloaden. Daarnaast moet u ervoor zorgen dat u beschikt over reële, kloppende historische en toekomstige financiële gegevens. Misschien is dat een hoop rompslomp waar u niet op zit te wachten, maar kapitaalverstrekkers weten uiteraard graag waar ze aan toe zijn. Zorg dat u uw zaken op orde hebt, dan kan uw aanvraag daar in elk geval niet op stuk lopen. Verder vergroot u uw kans op succes aanzienlijk, als u zich laat begeleiden door een deskundige bij de aanvraag van uw financiering.
Voor advies en ondersteuning kunt u - kosteloos - in Oost-Brabant terecht bij Brainport Development en in West-Brabant bij REWIN. En uiteraard kunt u ook gebruik maken van de diensten van een commercieel financieel adviesbureau.

Uw aanvraag bij de overheid

Uw aanvraag bij een bank
Uw aanvraag bij een (informele) investeerder

Uw aanvraag bij de overheid

Vraag subsidie aan vóór u start met een zakelijk project; reeds lopende projecten komen vaak niet meer in aanmerking. Werkt u samen met andere partijen, dan vergroot ook dat uw kans op subsidie. Het kan lastig zijn om de weg te vinden in subsidieland. Roep in dat geval de hulp in van een subsidieadviesbureau, bij voorkeur op basis van ‘no cure, no pay’. Daarnaast hebben subsidieverstrekkers vaak zelf adviseurs in dienst die u kunnen helpen met uw aanvraag.

Uw aanvraag bij een bank
Banken geven duidelijk aan welke relevante informatie zij nodig hebben om uw kredietaanvraag te beoordelen, zoals informatie over zekerheden, een ondernemersplan, financiële gegevens en inzicht in uw ondernemersvaardigheden. Bij de meeste banken krijgt u binnen circa vier weken een reactie, nadat u al het gevraagde hebt aangeleverd. Een aan u verstrekte bedrijfsfinanciering betekent voor de bank in kwestie een risico: kunt u aan uw renteverplichtingen voldoen en betaalt u de financiering wel op tijd af? Een bank probeert dit risico zo beperkt mogelijk te houden en kijkt daarom naar:
- de aard en vestigingsplaats van uw bedrijf;
- de samenstelling van uw bedrijf: leg de relatie tussen zakelijke partners formeel vast, zodat de bank weet wie de leiding heeft en met wie zij zich verbindt;
- uw persoon: het is belangrijk dat u beschikt over voldoende inzet en doorzettingsvermogen, realiteitszin, zelfvertrouwen, vermogen tot verkopen (ook van uzelf), opleiding en ervaring, vermogen tot samenwerking, lidmaatschap van relevante netwerken, enzovoort;
- de historische en verwachte toekomstige rentabiliteit (winstgevendheid) van uw bedrijf, de vermogenspositie (solvabiliteit) en/of de garantievermogenspositie binnen uw bedrijf;
- de zekerheden die u kunt inbrengen: bronnen waaruit het krediet kan worden afgelost als u niet in staat bent om aan uw verplichtingen te voldoen, zoals een onderpand, borgstellingen of inkomen van een partner.

Wijst een bank uw financieringsaanvraag af, dan krijgt u meestal een doorverwijzing naar andere vormen van financiering. Kunt u onvoldoende zekerheden bieden, maar heeft de bank wel vertrouwen in uw ondernemerschap, dan zijn de mogelijkheden nog niet uitgeput. De bank kan in dat geval bijvoorbeeld gebruik maken van de staatsgarantie: het borgstellingskrediet (B-MKB).

Uw aanvraag bij een (informele) investeerder
(Informele) investeerders hebben een hele andere invalshoek dan banken. Zijn banken vooral gericht op het maximaliseren van zekerheden; investeerders zoeken unieke ondernemingen waarbij een zekere mate van risico hand in hand gaat met een verwacht hoger rendement. Wat telt is het mogelijke rendement van een investering in uw bedrijf, ten opzichte van alternatieven. Investeerders zijn vooral geïnteresseerd in (technisch) innovatieve trajecten. Daar is de kans op een goed rendement namelijk het grootst.

Een (informele) investeerder kijkt in de eerste plaats naar u als persoon. U bent tenslotte degene die het succes moet gaan maken. De investeerder moet vertrouwen in u hebben, in uw capaciteiten, inzichten en integriteit. Zorg dat uw plannen goed op papier staan en stel een gedegen businessplan op, waarin de markt en de financiën goed zijn onderbouwd. Een format voor een businessplan kunt u hier downloaden. Gezien de omvangrijke bedragen die met (informeel) investeren samenhangen, is het raadzaam om een financieel specialist in de arm te nemen die voor de contacten zorgt en uw aanvraag begeleidt.
Een format daarvan kunt u hier downloaden.

Gezien de omvangrijke bedragen die met (informeel) investeren samenhangen, is het raadzaam om een financieel specialist in de arm te nemen die voor de contacten zorgt en uw aanvraag begeleidt.

Zoek welke financierings
mogelijkheden passen
bij uw bedrijf.

 
* verplicht veld

Start een nieuwe zoekopdracht