Financiering naar levensfase

Bedrijven doorlopen een levenscyclus: de idee-/planfase (voorbereiding), de startfase, de vroege groeifase, de groeifase, de volwassenheidsfase en de neergang- of doorstartfase:

Idee-/planfase (voorbereiding)
In de idee/planfase hebben ondernemers of uitvinders geld nodig om te onderzoeken of hun idee kans van slagen heeft op de markt. Onder deze fase valt ook het ontwikkelen van een werkend prototype en het maken van een businessplan voor de marktintroductie en verdere bedrijfsontwikkeling.

Startfase
In de startfase ligt de nadruk op het vervolmaken van de productontwikkeling, de marktintroductie en het opzetten van de marketing. Deze fase vereist grote investeringen in tijd, energie en geld. Winst maken lukt nog niet of nauwelijks. De eerste zorg is dat het bedrijf de kosten uiteindelijk moet terugverdienen.

Vroege groeifase
In de vroege groeifase vindt een bedrijf steeds meer afnemers. Om door te kunnen groeien zijn investeringen nodig in grotere, efficiëntere productieaantallen, marketingactiviteiten en organisatorische aanpassingen, zoals huisvesting en personeel.

Groeifase
In de groeifase is de afzetbasis nog groter. Een bedrijf in deze fase maakt beperkt winst en investeert fors in uitbreiding en modernisering. Het bedrijf heeft te maken met groeistuipen en een doorgaans sterke concurrentie.

Volwassenheidsfase
In de volwassenheidsfase stabiliseert de groei en ligt het accent op kostenbesparing en op verfijning van het productieproces om het eigen vermogen te laten groeien. In deze fase is het zaak de concurrentie de baas te blijven, maar vaak lastig om nieuwe klanten te vinden. Als groei niet langer mogelijk is, moet er een nieuw idee komen.

Neergang- of doorstartfase
Ziet een bedrijf geen kans meer om in te spelen op de behoefte van de klant, dan neemt de vraag af en wordt er geen winst meer gemaakt. Het bedrijf komt op een tweesprong: overname door een bedrijfsopvolger of herstructurering met het oog op een (her)startfase, of bedrijfsbeëindiging (stoppen of faillissement).

Wat zijn globaal, per levensfase, uw mogelijkheden om kapitaal te verwerven?
In het algemeen geldt: hoe groter uw ‘track record’ hoe meer mogelijkheden u hebt en hoe hoger het kapitaal waarop u kunt inzetten. Bevindt uw bedrijf zich nog in de idee/planfase, dan staan commerciële investeerders nog niet te trappelen om ‘in te stappen’, of het moet u lukken om met een fantastisch businessidee en veel overtuigingskracht er één over de streep te trekken. Dat is niet uitgesloten. Maar in de idee/planfase en startfase is het realistischer om u te oriënteren op (semi-)publieke instrumenten, zoals subsidies, overheidsregelingen en bijzondere regelingen. Zeker voor innovatieve starters zijn er veel subsidies en (fiscale) regelingen. Naarmate uw bedrijf groeit, u ‘meer kunt laten zien’ en meer zekerheden kunt bieden, neemt uw kans van slagen toe bij aanbieders van vreemd vermogen en risicokapitaal.

Zoek welke financierings
mogelijkheden passen
bij uw bedrijf.

 
* verplicht veld

Start een nieuwe zoekopdracht