Financiering op maat

Waar klopt u het beste aan voor geld? Een eerste leidraad is de volgende grove indeling, op basis van het bedrag dat u nodig hebt:

€ 0- € 50.000
- Familie/vrienden - Banken - Lokale en regionale overheidsregelingen

€ 50.000 - € 1.000.000
- Banken - Lokale en regionale overheidsregelingen - Informal investors - Participatiemaatschappijen

€ 1.000.000 - € 5.000.000
- Banken - Participatiemaatschappijen - Venture capitalists

Van belang is verder in welke levensfase uw bedrijf zich bevindt. Dat is namelijk waar kapitaalverstrekkers in de eerste plaats naar kijken. Bent u net van start of hebt u al het nodige gepresteerd? Iedere levensfase kent eigen financiële (on)mogelijkheden, zie financiering naar levensfase. Financieringen waarvoor u in aanmerking komt, kunt u vervolgens ook combineren, zie financieringen combineren.

Zoek welke financierings
mogelijkheden passen
bij uw bedrijf.

 
* verplicht veld

Start een nieuwe zoekopdracht